top of page
Ажилын анкет.

Боловсролын мэдээлэл

Ажилласан байдал

Хөдөлмөрийн дэвтэр болон НДД-ээр баталгаажсан хөдөлмөр эрхлэлт /сүүлийн 2-3 ажлын мэдээлэл/

Ур чадвар

Та гадаад хэлний мэдлэгээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн түвшнээр тодорхойлно уу.

Түвшин
Ярих
Унших
Ойлгох
Бичих
Түвшин
Ярих
Унших
Ойлгох
Бичих

Програмын мэдлэг

Microsoft word
Microsoft excel
Microsoft PowerPoint
Outlook
Adobe PhotoShop
Adobe Illustrator
Adobe Premier
CorelDraw

Авъяас чадвар /сонирхол/

Гэр бүлийн байдал

Гэр бүлийн гишүүдийн мэдээлэл

Яаралтай үед холбоо барих хүний мэдээлэл

CV болон бусад файлыг оруулах
CV болон бусад файлыг оруулах

Таны ажлын анкетийг амжилттай бүртгэгдлээ!

LOGO1.png
bottom of page