top of page
Бүтээгдэхүүн ашиглах заавар
web4.png

Бүтээгдэхүүнийг тасалгааны хэмд бүрэн гэсгээсний дараа 160°C халаасан шарах шүүгээнд 8-10 минут шарж хэрэглэнэ. Мөн богино долгионы зууханд 8-12 минут халааж хэрэглэж болно.

Анхараах зүйл : Тасалгааны хэмд бүрэн гүйцэд гэсгээсний дараа халаах.

Хадгалах нөхцөл : 0°С - 4°С хэмд өөрийн савлагаанд 48 цаг хадгална.

Roasted Turkey

Тахиаг хэрхэн

халаах вэ?

Бүтээгдэхүүнийг тасалгааны хэмд бүрэн гэсгээсний дараа 160°C халаасан шарах шүүгээнд 8-10 минут шарж хэрэглэнэ. Мөн богино долгионы зууханд 8-12 минут халааж хэрэглэж болно.

Анхараах зүйл : Тасалгааны хэмд бүрэн гүйцэд гэсгээсний дараа халаах.

Хадгалах нөхцөл : 0°С - 4°С хэмд өөрийн савлагаанд 48 цаг хадгална.

LOGO1.png
bottom of page